Obvestila

Na potrslu VIVA poteka glasovanje  MOJ ZDRAVNIK:
 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/FOTO/Logotipi/Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan.jpg
Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije
 
Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.

Ministrstvo bo iz proračunske postavke

-          200536 PN9.1–Medicinska in varovalna oprema-14-20-V-EU-COVID-19-L2020 v letu 2020

in iz proračunske postavke

-          200532 PN9.1-Medicinska in varovalna oprema-14-20-V-EU-COVID-19 v letih 2021 in 2022,

v okviru projekta 2711-20-0014 z nazivom »Medicinska in varovalna oprema COVID-19«, prejemniku sredstev Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi nakazalo namenska sredstva za sofinanciranje nabavljene medicinske opreme v okviru sklenjene pogodbe.
 
Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
 
 

Zaradi trenutnih razmer se laboratorijski odvzemi v Vuzenici, Ribnici na Pohorju in na Muti NE izvajajo.  

NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE SE LAHKO NAROČITE SAMO:
TELEFONSKO, PREKO E-POŠTE IN KLASIŠNE POŠTE. OSEBNO NAROČANJE DO NADALJNJEGA NI MOŽNO.