Zdravstveno vzgojni center

 
Objava dogodka OBJAVA VUZENICA
Sedež: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Sodelavci:
  • Ljubica Grogl, med. sestra
  • Petra Čurin, d.m.s
  • Danica Ladinek, v. m. s.
Zdr. vzg. delavnice :
Nosilec dejavnosti: Petra Čurin, d. m. s. (02 / 87 70 821)
 
Zobozdr. vzgoja:
Nosilec dejavnosti  Ljubica Grögl, med. teh. (02 / 87 70 823)
 
Zdravstvena vzgoja

Danica Ladinek, v.m.s. (02 / 87 70 807 torek, petek)

Materinska šola:
Nosilec dejavnosti  Zdenka Ravnjak, d. m. s. (02 / 87 70 832)
Šola za zdrave zobe: Ljubica Grögl, med. teh.