Zdravstveno vzgojni center

 

Sedež: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Sodelavci:
  • Petra Čurin, d.m.s
  • Danica Ladinek, v. m. s.
  • Anže Kolar dipl. fiziot.
Zdr. vzg. delavnice:
Nosilec dejavnosti: Petra Čurin, d. m. s. (02 / 87 70 821)
 
Zobozdr. vzgoja:
Nosilec dejavnosti  Danica Ladinek, d.m.s. (02 / 87 70 807)
 
Zdravstvena vzgoja:
Danica Ladinek, d.m.s. (02 / 87 70 807 torek, petek)
 
Materinska šola:
Nosilec dejavnosti Vesna Veršovnik, d.m.s  (02 / 87 70 832)
Šola za zdrave zobe: Hana Koležnik, dr. dent. med.