Obvestila

15. junij MEDNARODNI DAN OZAVEŠČANJA O NASILJU NAD STAREJŠIMI

Izjava CSD Koroška

Zloženka – nasilje nad starejšimi

Psihološka pomoč prizadetim v naravni nesreči

Spoštovani,

poplave, ki so Slovenijo prizadele v preteklih dneh nas še vedno puščajo brez besed, a hkrati vzbujajo sočutne in solidarne vzgibe. V takšnih okoliščinah ljudje potrebujemo podporo sočloveka in razumevanje.

Pri zelo hudih stiskah pa je potrebna strokovna pomoč. Bolj kot »prave besede« je pomembno, da smo na voljo drug za drugega in si nudimo praktično, psihološko in socialno pomoč.

Obveščamo vas, da sta vzpostavljeni dve telefonski številki za psihološko pomoč prizadetim v naravni nesreči in sicer:

V priloženem letaku smo pripravili usmeritve kako nuditi pomoč drugim inkako ravnati kadar smo sami v stiski. Zbrani so tudi kontakti drugih oblik psihološke pomoči. 

  • Center za psihološko svetovanje Posvet: 031 704 707 (vsak delovni dan med 16. in 20. uro).
  • Društvo psihologov Slovenije. Telefon za psihološko oporo ob poplavah: 080 30 64 (vse dni v tednu med 16. in 22. uro). Klic je brezplačen. *Telefon bo deloval od 12. 8. 2023 dalje.

Več na spletni strani: https://www.zadusevnozdravje.si/aktualno/novice/2023/08/prva-pomoc-v-dusevni-stiski-ob-poplavah/

ali  https://nijz.si/zivljenjski-slog/dusevno-zdravje/prva-pomoc-v-dusevni-stiski-ob-poplavah/

Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

Namen operacije je zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.

Ministrstvo bo iz proračunske postavke:

200536 PN9.1–Medicinska in varovalna oprema-14-20-V-EU-COVID-19-L2020 v letu 2020

in iz proračunske postavke

200532 PN9.1-Medicinska in varovalna oprema-14-20-V-EU-COVID-19 v letih 2021 in 2022,

v okviru projekta 2711-20-0014 z nazivom »Medicinska in varovalna oprema COVID-19«, prejemniku sredstev Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi nakazalo namenska sredstva za sofinanciranje nabavljene medicinske opreme v okviru sklenjene pogodbe. Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

http://www.eu-skladi.si/