Mreža zdravstvenih postaj

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi so ustanovile občine Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju z Odlokom o ustanovitvi (zadnja revizija 2000), na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (7., 8., in 9. člen) za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. Vpisan je v sodni register pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Javni zavod je del mreže in skupaj z zasebnimi ambulantami pokriva prebivalstvo zgornje Dravske doline med Pohorjem in Kozjakom (17.000 prebivalcev, 346 km2).

Sestavljajo ga štiri zdravstvene postaje (Vuzenica, Radlje, Podvelka, Ribnica ter ena dislocirana zobna ambulanta v OŠ Brezno). Reševalne prevoze zagotavlja Zdravstveno-reševalni center Koroške s sedežem na Ravnah na Koroškem, ki ima dislocirano enoto (v sestavu ekipe 1b za NMP) v Radljah ob Dravi.