Uprava

Zdravstveni dom

Radlje ob Dravi


Mariborska cesta 37

2360 Radlje ob Dravi

Tekoči račun: 01301-6030923571

Davčna št.: SI95221255

Matična št.: 5054893

T: 02 / 8770 801

F: 02 / 8770 830

E: tajnistvo@zd-radlje.si

Direktorica:Lidija Golob, univ. dipl. ekon.
Kadrovska služba:Doroteja Osrajnik
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego:Danica Ladinek, dipl. med. sestra
Računovodska služba:Sonia Krauser
Tajništvo/knjigovodstvo:Ana Garnež
Skladišče:Maja Vodušek

Telefonske številke

Svet zavoda

Predsednica: Mateja Osojnik


Člani:
Jasmina Erjavec (ZD Radlje)
Aleksandra Renčelj Mrakič (ZD Radlje)
Andreja Potočnik (ZD Radlje)
Doroteja Osrajnik (ZD Radlje)
Aleksander Ambrož (Občina Muta)
Jožef Milavc (Občina Radlje)
Andrija Halužan (Občina Vuzenica)
Drago Selič (Občina Podvelka)
Jožica Grubelnik (Občina Ribnica na Pohorju)
Zoran Breznik (ZZZS)

Strokovni svet

Strokovni vodja: Andrija Halužan, dr. med. spec.
Glavna medicinska sestra: Danica Ladinek, dipl. med. sestra
Vodja OE zobozdravstva: Mateja Osojnik, dr. dent. med.
Zdravnica: Metka Horvat, dr. med. spec.
Vodja patronažne službe: Dorica Jehart, dipl. med. sestra